Tuesday, 5 April 2011

CONTOH MENULIS REFLEKSI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.  Tuliskan satu sahaja perkara yang boleh diperbaiki/kekurangan yang anda sendiri alami semasa mengajar

2.  Jelaskan bisikan hati anda untuk mengulas masalah/kekurangan di atas dan tuliskan punca mengapa masalah itu timbul pada diri anda

3.  Tuliskan kesedaran anda terhadap masalah/isu dan kesannya ke atas kualiti kerja/falsafah diri anda sebagai seorang pensyarah

4.  Beri 2 cadangan cara bagaimana anda sendiri boleh perbaiki kelemahan anda itu

5.  Tuliskan satu tindakan segera yang anda akan ambil


Rubriks Menilai Refleksi

1.  Mempunyai hanya 1 langkah refleksi                                                  1 markah
2.  Mempunyai hanya 2 langkah refleksi                                                  2 markah
3.  Mempunyai hanya 3 atau 4 langkah refleksi                                        3 markah
4.  Mempunyai 5 langkah dan ciri-ciri Falsafah dan wawasan diri             4 markah

No comments:

Post a Comment